Školska 2014/2015. godina

Slika 4 Slika 3 Slika 2 Slika 1Prvonagrađeni učenici osnovne škole na Republičkom takmičenju 2014/15.

Ilić Jana, flauta 100 bodova – klasa Biljana Prica

Mihailović Tamara, klavir 97 bodova – klasa Dragomir Bratić

Brodić Irina, klavir 97 bodova – klasa Helena Davidović

Mihailović Milica, klavir 95,33 bodova– klasa Dragomir Bratić

Milutinović Aleksandra, klavir 95 bodova  – klasa Ivana Geratović