Opšteobrazovni

Vardl Mirjana – engleski jezik
Vasić Svetislav – audiovizuelna tehnika
Vidić Ljiljana – fizičko vaspitanje
Dimitrijević Božica – italijanski jezik
Isaković Tamara – istorija sa istorijom kulture i civilizacije
Kovačević Jovanka – filozofija
Marinković Mirjana – sociologija
Mirković Biljana – psihologija, građansko vaspitanje
Nikolić Dušan – veronauka – srpsko pravoslavna
Pavlović Slobodanka – biologija
Popović Katarina – srpski jezik
Radovanović Milan – informatika
Trajković Zvonko – fizika