Gudački

  • VLAISAVLjEVIĆ NEBOJŠA – violina, viola
  • GAJIĆ DRAGANA – violina
  • DIMITRIJEVIĆ GORAN – violina
  • JANKOVIĆ ŽELjKO – violina
  • JEVTIĆ JELENA – violina
  • MAKSIMOVIĆ LjILjANA – violina
  • MILjEVIĆ TATJANA – violina
  • MIRKOVIĆ ISIDORA – violončelo
  • SPASOJEVIĆ PAJIĆ MILENA – violina